Welcome to Nernst.

Nově uvedený Nernst 1735 analyzátor rosného bodu kyseliny vhodný pro kotle a topné pece

Nově uvedený analyzátor rosného bodu kyseliny Nernst 1735 je speciální přístroj, který dokáže měřit teplotu rosného bodu kyseliny ve spalinách kotlů a topných pecí online v reálném čase.Teplota rosného bodu kyseliny měřená přístrojem může účinně řídit teplotu výfukových plynů kotlů a topných pecí, snižovat korozi rosného bodu kyseliny sírové při nízkých teplotách, zlepšovat provozní tepelnou účinnost, zvyšovat bezpečnost provozu kotle a prodlužovat životnost zařízení.

Po použití analyzátoru rosného bodu kyseliny Nernst 1735 můžete přesně znát hodnotu kyselého rosného bodu ve spalinách kotlů a topných pecí, stejně jako obsah kyslíku, vodní páru (% hodnoty vodní páry) nebo hodnotu rosného bodu a obsah vody ( G gramy/kg na kilogram) a vlhkost RH.Uživatel může řídit teplotu výfukových plynů v určitém rozsahu mírně vyšším, než je rosný bod kyseliny ve spalinách podle displeje přístroje nebo dvou výstupních signálů 4-20 mA, aby se zabránilo nízkoteplotní korozi kyseliny a zvýšil se bezpečnost provozu kotle.

V průmyslových kotlích nebo elektrárenských kotlích, rafinériích ropy a chemických podnicích a topných pecích.Jako paliva se obecně používají fosilní paliva (zemní plyn, rafinérský suchý plyn, uhlí, těžký olej atd.).

Tato paliva obsahují víceméně určité množství síry, která bude produkovat SO2v procesu spalování peroxidu.Vzhledem k existenci přebytku kyslíku ve spalovací komoře, malé množství SO2dále se spojuje s kyslíkem za vzniku SO3, Fe2O3a V2O5za normálních podmínek přebytku vzduchu.(tuto složku obsahují spaliny a zahřátý kovový povrch).

Asi 1 ~ 3 % veškerého SO2se převede na SO3.TAK3plyn ve vysokoteplotních spalinách nekoroduje kovy, ale při poklesu teploty spalin pod 400°C SO3se spojí s vodní párou za vzniku páry kyseliny sírové.

Vzorec reakce je následující:

SO3+ H2ACH2SO4

Když pára kyseliny sírové kondenzuje na topné ploše na konci pece, dojde ke korozi kyseliny sírové při nízké teplotě rosného bodu.

Současně bude kapalina kyseliny sírové zkondenzovaná na nízkoteplotní topné ploše také ulpívat na prachu ve spalinách a vytvářet lepkavý popel, který není snadné odstranit.Kanál spalin je zablokován nebo dokonce zablokován a odpor je zvýšen, aby se zvýšila spotřeba energie sacího ventilátoru.Koroze a ucpání popelem ohrozí provozní stav otopné plochy kotle.Vzhledem k tomu, že spaliny obsahují oba SO3a vodní páry, budou produkovat H2SO4páry, což má za následek zvýšení kyselého rosného bodu spalin.Když je teplota spalin nižší než teplota kyselého rosného bodu spalin, H2SO4pára přilne ke kouřovodu a výměníku tepla a vytvoří H2SO4řešení.Dále koroduje zařízení, což má za následek netěsnost výměníku tepla a poškození kouřovodu.

V nosných zařízeních topné pece nebo kotle tvoří spotřeba energie kouřovodu a výměníku tepla asi 50 % celkové spotřeby energie zařízení.Teplota spalin ovlivňuje provozní tepelnou účinnost topných pecí a kotlů.Čím vyšší je teplota výfukových plynů, tím nižší je tepelná účinnost.S každým zvýšením teploty výfukových plynů o 10 °C se tepelná účinnost sníží přibližně o 1 %.Pokud je teplota výfukových plynů nižší než teplota kyselého rosného bodu spalin, způsobí korozi zařízení a ohrozí bezpečnost provozu topných pecí a kotlů.

Přiměřená teplota spalin topné pece a kotle by měla být o něco vyšší než teplota rosného bodu kyseliny ve spalinách.Proto je stanovení teploty rosného bodu kyseliny u topných pecí a kotlů klíčem ke zlepšení provozní tepelné účinnosti a snížení rizik provozní bezpečnosti.


Čas odeslání: leden-05-2022