Welcome to Nernst.

Důležitá role monitorování kyslíku ve spalinách uhelných kotlů při kontrole emisí PM2,5

Dříve, s nepřetržitým mlžným počasím v mnoha částech země, se „PM2,5“ stalo nejžhavějším slovem v populární vědě.Hlavním důvodem „výbuchu“ hodnoty PM2,5 jsou tentokrát velké emise oxidu siřičitého, oxidů dusíku a prachu způsobené spalováním uhlí.Jako jeden ze současných zdrojů znečištění PM2,5 jsou emise výfukových plynů z uhelných kotlů velmi výrazné.Mezi nimi tvoří oxid siřičitý 44 %, oxidy dusíku 30 % a průmyslový prach a kouřový prach dohromady tvoří 26 %.Zpracováním PM2,5 je především průmyslové odsíření a denitrifikace.Na jedné straně bude samotný plyn znečišťovat atmosféru a na druhé straně je aerosol tvořený oxidy dusíku významným zdrojem PM2,5.

Proto je monitorování kyslíku u kotlů na uhlí velmi důležité.Pomocí Nernst zirkonového analyzátoru kyslíku lze účinně monitorovat emise oxidu siřičitého a oxidů dusíku a hrát důležitou roli při kontrole znečištění způsobeného PM2,5.

Udělejme maximum pro to, abychom vrátili městu modrou oblohu!


Čas odeslání: leden-05-2022